Verloskundigenpraktijk Matea gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Verloskundigenpraktijk Matea deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Verloskundigenpraktijk Matea bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Verloskundigenpraktijk Matea houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Verloskundigenpraktijk Matea vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Verloskundigenpraktijk Matea informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Verloskundigenpraktijk Matea informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Verloskundigenpraktijk Matea informeert patiënten indien verloskundigenpraktijk Matea bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.