Zwangerschap

Je kunt jezelf al aanmelden bij de praktijk zodra je weet dat je zwanger bent. We maken dan een afspraak voor het eerste gesprek en plannen dan ook alvast een echo. Je kunt je aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen; dan bellen wij jou om een afspraak te maken. Of door te bellen naar het telefoonnummer 06 – 38 92 19 76.

 

Matea_kind-2

 

Eerste afspraak

Wanneer je voor het eerst bij één van ons op bezoek bent, vragen wij je naar de eerste dag van je laatste menstruatie, of je een regelmatige cyclus hebt en wanneer de zwangerschapstest voor de eerste keer positief was. De uitgerekende datum stellen we vast tijdens de termijn echo. Deze echo wordt gemaakt tussen de 10e en 12e week van de zwangerschap.

Tijdens de eerste afspraak praten dan ook uitgebreid over je medische achtergrond en over eventuele eerdere zwangerschappen. Daarbij stellen we ook vragen over eventuele miskramen of abortussen. We bespreken ook of er aandoeningen of erfelijke afwijkingen aanwezig zijn in jouw familie of die van de vader.

Tijdens de eerste controle nemen wij ook bloed af. Het bloed wordt onderzocht op de bloedgroep, de resusfactor, irregulaire antistoffen, Lues (syfilis), HIV, hepatitis B, het Hb (ijzergehalte) en de glucose (suikergehalte). Daarnaast meten we de bloeddruk. Ook bespreken we de mogelijkheden van prenatale screening. Wij vragen je om de volgende zaken mee te nemen naar de eerste controle:

– Verzekeringspas (indien je verzekert bent)
– Legitimatiebewijs

Voor de eerste afspraak nemen wij uitgebreid de tijd en duurt ongeveer 60 min.

Alle gegevens noteren we op jouw zwangerschapskaart. De kaart krijg je tijdens de tweede controle mee. Neem deze kaart altijd mee naar afspraken, maar ook als je naar de huisarts gaat of naar de gynaecoloog. Neem de kaart ook mee als je op vakantie gaat.

 

Zwangerschapscontroles

Gedurende de zwangerschap kom je ongeveer 14 keer op het spreekuur. Voor de controles nemen wij uitgebreid de tijd en duren ongeveer 30 min. We bekijken of je zwangerschap goed verloopt. Dit doen we door je bloeddruk te meten, voelen of het kindje goed groeit en luisteren naar het hartje. Vanaf ongeveer 28 weken bepalen we ook de ligging van de baby.

 

Echoscopie

Vroege echo
In sommige gevallen wordt al vroeg in de zwangerschap (rond 7 weken) een extra echo gemaakt. Bijvoorbeeld als er sprake is van:

– Bloedverlies in het begin van de zwangerschap
– Twijfel over de zwangerschapsduur
– Verdenking op een buitenbaarmoederlijke zwangerschap

Als je een miskraam in de voorgeschiedenis hebt dan krijg je de eerste echo rond 8 weken. Want vaak is zwangerschap na een miskraam erg spannend en dan kunnen we je vertellen of de zwangerschap intact.
In eerste instantie wordt er een uitwendige echo gemaakt. Voor deze echo heb je een volle blaas nodig. Probeer tot 1 uur voordat je bij ons komt niet naar het toilet te gaan.
Soms is het nodig dat er een inwendige (vaginale) echo wordt gemaakt. De kans hierop is wat groter als de zwangerschap nog pril is of als je wat steviger bent.

 

Termijnecho
Rond de 10-12 weken krijg je een echo om te bepalen hoe lang je zwanger bent. Dit is een termijnecho. Op basis van deze echo wordt de uitgerekende datum bepaald. Ook bij regelmatige menstruaties is de duur van de zwangerschap niet altijd precies vast te stellen en is een termijnecho belangrijk. Deze datum staat ook op je zwangerschapsverklaring die je nodig hebt om zwangerschapsverlof aan te vragen. Tijdens de eerste termijnecho wordt soms gezien dat je zwanger bent van 2 of meer kinderen: een meerling.

 

Liggingsecho
Rond 36 weken wordt een liggingsecho gemaakt. Met deze echo bepalen we of er sprake is van een hoofdligging of een stuitligging. Het is geen garantie dat het kindje in deze ligging blijft liggen echter de kans dat het kindje zich nog zal draaien is klein. Indien het kindje in een stuitligging ligt, worden de mogelijkheden om het kindje te laten draaien door middel van een uitwendige versie besproken. Je kan meer informatie vinden over de uitwendige versie op de website van de KNOV, deverloskundige.nl.

 

Specifieke echo’s
In de loop van de zwangerschap kan het nodig zijn dat er nogmaals een echo wordt gemaakt. We doen dit alleen op indicatie, bijvoorbeeld om de groei extra te vervolgen. Wanneer een groei echo wordt verricht, worden het hoofdje, de buikomvang en de beenlengte gemeten. Op die manier wordt duidelijk of het kindje volgens verwachting groeit. Tevens wordt de hoeveelheid vruchtwater bepaald.

 

De beperkingen van het echoscopisch onderzoek
Tegenwoordig kunnen we met een echo het kindje over het algemeen goed in beeld brengen. Echter, zeker in een vroeg stadium, worden bij een standaard onderzoek (termijnecho) veel afwijkingen nog niet opgespoord. Met andere woorden: een echo is geen garantie voor een gezonde baby. Aan de andere kant kan een echo wel eens onverwachte zaken aan het licht brengen die ongerustheid kunnen veroorzaken. In dat geval verwijzen wij je door naar de gynaecoloog. Gelukkig komt dit zelden voor. Mocht het zijn dat we op een echo een bepaalde afwijking of bijzonderheden zien (zoals een verdikte nekplooi bij de termijnecho), dan zullen we dit aan je melden, tenzij jij van te voren duidelijk aangeeft dit niet te willen weten. Wil je meer duidelijkheid over het eventueel aanwezig zijn van afwijkingen bij het kindje, dan heb je hiervoor een aantal mogelijkheden.

 

Prenatale screening

Een prenatale screening is een onderzoek tijdens de zwangerschap om te kunnen beoordelen of het kindje een verhoogde kans heeft op een aangeboren afwijking. De testen kunnen niet met zekerheid vaststellen of je kind een aandoening heeft, maar kunnen enkel een indruk geven of je kind een verhoogde kans heeft op een bepaalde aandoening. Als uit deze test blijkt dat deze kans verhoogd is, kom je in aanmerking voor vervolgonderzoek; prenatale diagnostiek.

Onder prenatale screening verstaan wij NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) en een 13-weken echo (structureel echoscopisch onderzoek). Je bepaalt zelf of je een van de testen wilt laten uitvoeren.

 

NIPT

Bij de NIPT kan er onderzocht worden of er sprake is van verschillende syndromen bij het ongeboren kindje namelijk, het down-, edwards en patausyndroom. Hiervoor wordt er bloed afgenomen bij de zwangere. Uit dit bloed wordt DNA van het ongeboren kindje uit het bloed van de zwangere onderzocht. Dit kan zo onderzocht worden omdat in dat bloed ook een klein beetje DNA van de placenta (moederkoek). Dit DNA is bijna altijd hetzelfde als dat van jouw kindje. Hierdoor kan het laboratorium onderzoeken of er bij jouw kindje een aanwijzing is voor  het down-, edwards- of het patausyndroom. De NIPT kun je laten doen vanaf 11 weken zwangerschap.

 

De uitslag en eventueel vervolgonderzoek

Wij krijgen binnen 10 – 15 werkdagen de uitslag van de NIPT. De uitslag geven wij telefonisch en per email door. De NIPT is een screeningstest en geeft daarom geen 100% zekerheid. Dit komt doordat in het bloed van de zwangere DNA van de placenta (moederkoek) zit. Dit DNA is meestal hetzelfde als het DNA van je kindje, maar niet altijd. Daarom is de uitslag niet 100% zeker.

Als de uitslag niet-afwijkend is, dan is de kans erg klein (1 op 1000) dat er toch sprake is van een chromosoomafwijking bij het kindje. Is de uitslag wel afwijkend, dan is de kans erg groot dat je kindje een chromosoomafwijking heeft. Om zekerheid te hebben , kun je een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie laten doen. Bij een vlokkentest en een vruchtwaterpunctie bestaat er een kleine kans (<1%) op een miskraam als gevolg van het onderzoek. De keuze is aan jezelf of je dit vervolgonderzoek wilt laten doen of niet.

Meer informatie

Voor meer informatie over het onderzoek NIPT kijk dan op de volgende websites:

13-wekenecho

De 13-wekenecho is een medisch onderzoek naar de lichamelijka afwijkingen van je kindje. Je kiest zelf of je de 13-wekenecho wilt. De 13-wekenecho lijkt veel op de 20-wekenecho. Bij beide onderzoeken bekijkt een echoscopist of je kindje lichamelijke afwijkingen heeft. Je kunt de 13-wekenecho laten doen vanaf 12+3 tot en met 14+3 weken zwangerschap. In Nederland kun je alleen kiezen voor de 13-wekenecho als je meedoet aan de wetenschappelijke IMITAS-studie. De studie onderzoekt wat de voor-en nadelen zijn van de 13-wekenecho.

Meer informatie

Laat je goed informeren over deze echo en neem een weloverwogen beslissing. Wij kunnen je daarbij helpen en dit bespreken we tijdens de intake indien je hier meer informatie over wenst. Uitgebreide informatie over de echo is te vinden op de website www.pns.nl/13-wekenecho.nl

20-wekenecho (structureel echoscopisch onderzoek)

De 20-wekenecho wordt ook wel structureel echoscopisch onderzoek (SEO) genoemd. Dit onderzoek wordt vergoed door de ziektekostenverzekering. Bij deze echo wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen van de baby. Zo wordt er gekeken naar de eventuele aanwezigheid van een open ruggetje of een open schedeltje. Ook wordt gekeken of de baby goed groeit en of er voldoende vruchtwater is. Als een kindje ernstige lichamelijke afwijkingen heeft, kan dit eventueel ontdekt worden tijdens deze echo. Er wordt dan vervolgonderzoek aangeboden. Het vervolgonderzoek bestaat uit een uitgebreid echoscopisch onderzoek oftewel een Geavanceerd echoscopisch onderzoek (GUO) door een gynaecoloog, en soms een vruchtwaterpunctie of bloedonderzoek in een gespecialiseerd ziekenhuis. Je kindje wordt daar nader onderzocht. Soms krijg je ook een vruchtwaterpunctie of bloedonderzoek aangeboden. Bij een vruchtwaterpunctie is er een kleine kans (<1%) op een miskraam. Bij elk onderzoek bepaal je zelf of je dit wilt.

 

Meer informatie

Laat je goed informeren over deze onderzoeken en neem een weloverwogen beslissing. Wij kunnen je daarbij helpen en dit bespreken we tijdens de intake indien je hier meer informatie over wenst. Uitgebreide informatie over de onderzoeken is te vinden op de website www.pns.nl

De 13-wekenecho kan worden verricht door verloskundig en prenataal centrum FARA in Ede. De bloedafname voor de NPIT vindt plaats in een labaratorium. Zie de website www.meerovernipt.nl/bloedafname-locaties voor een overzicht van de locaties waar je terecht kan voor de NIPT.

 

Kinkhoestvaccinatie zwangere vrouwen

Vanaf 2019 heb je als zwangere de mogelijkheid je te laten vaccineren tegen kinkhoest indien je dit wilt. De vaccinatie is mogelijk vanaf 22 weken zwangerschap en wordt gegeven op het consultatiebureau. Voor meer informatie over de kinkhoestvaccinatie kijk op de website:
www.22wekenprik.nl

Voorlichtingsavond

Een aantal keren per jaar organiseren wij een voorlichtingsavond over de bevalling voor de zwangere en partner. Wij nodigen dan alle zwangere en partners uit voor deze bijeenkomst. Je gaat naar deze bijeenkomst rond de 30e week van je zwangerschap. Aan de hand van een presentatie nemen wij de bevalling door en de rol van de verloskundige daarbij. We adviseren over wanneer je moet bellen, hoe je je kunt voorbereiden op de bevalling en wat je kunt doen om met de pijn om te gaan. Daarbij bespreken wij ook de mogelijkheden van medicamenteuze- en niet medicamenteuze pijnbestrijding. Daarnaast geven wij informatie over het kraambed, over de voeding voor je baby en er is volop de gelegenheid om vragen te stellen.

Aanmelden
Voor ons is het prettig als je van te voren laat weten of je komt. Je kunt je aanmelden bij ons tijdens het spreekuur of telefonisch

 

Zwangerschapscursus

Om je voor te bereiden op je bevalling en de komst van je baby kun je een zwangerschapscursus volgen. Het volgen van een cursus biedt een groot aantal voordelen: je oefent bepaalde technieken die je kunnen helpen bij de bevalling, je krijgt praktische informatie over alles wat met een zwangerschap en baby’s te maken heeft en je kunt je gevoelens en ervaringen uit wisselen met je medecursisten.
Er is een grote verscheidenheid aan cursussen. Als je een cursus wilt volgen, kun je het beste datgene kiezen wat je het meest aanspreekt.
Hieronder een overzicht van een aantal mogelijkheden in de gemeente Barneveld:

 

Zwangerschapscursus CJG Barneveld
Website: www.cjgbarneveld.nl/zwanger/bevalling/voorbereiding-bevalling/zwangerschapscursus

 

Zwanger en Fit Voorthuizen.
Website: www.joyfit.nl

 

 

Zwangerschapszwemmen
Website: www.joyfit.nl
Aqua ZwangerFit, zwembad de Heuvelrand
Roelenengweg 41
3781 RA Voorthuizen
0342 847 140

 

Zwembad de Veluwehal
Website: www.optisport.nl/veluwehal
Nieuwe Markt 6
3771 CB Barneveld
0342 413 046

 

Zwanger Totaal Barneveld
ZwangerTotaal is een uniek groepsprogramma voor zwangeren én pas bevallen vrouwen. ZwangerTotaal wordt gegeven door oefentherapeuten die gespecialiseerd zijn in het behandelen van bekkenklachten.

 

Mom in Balance Barneveld

 

Samen Bevallen
De cursus “samen bevallen” is voor aanstaande ouders die zich samen willen voorbereiden op de bevalling. Naast het geven van informatie richt de cursus zich op het gezamenlijk contact maken met het ongeboren kind, het aanleren van ontspanningsoefeningen, massage en het uitproberen van verschillende baringshoudingen. Het doel van deze cursus is om de bevalling een bewust hanteerbare en natuurlijke gebeurtenis te laten zijn. Zie voor meer informatie de website: www.samenbevallen.nl.

Samen Bevallen, Ede- Veenendaal
ede-veenendaal@samenbevallen.nl
Tel: 06-28189748

 

Samen Bevallen, Voorthuizen
veluwe@samenbevallen.nl
0341-491492

 

Kraamzorg

Tijdens een thuis bevalling zal een kraamverzorgster assistentie verlenen aan de verloskundige. Ook is het soms mogelijk dat je kraamverzorgster mee gaat voor een poliklinische bevalling in het ziekenhuis. Dit is afhankelijk van in welk ziekenhuis je wil bevallen en van de kraamzorgorganisatie. Ook is de kraamverzorgster aanwezig in jullie gezin gedurende de eerste week na de bevalling. Het is van belang om je tijdig in te schrijven bij een kraambureau, dit kan al direct na de termijn echo en moet in ieder geval voor de 20ste zwangerschapsweek. Je kunt zelf kiezen voor een kraamzorgbureau.

 

Kraamzorgorganisaties:

 

Werk en verlof

Het is belangrijk dat je op jouw werk vertelt dat je zwanger bent. Zeker als jouw werkomstandigheden om (tijdelijke) aanpassingen vragen. Wettelijk gezien moet je minimaal drie weken voor de gewenste ingangsdatum van je zwangerschapsverlof je werkgever inlichten. Rond de 12e week van de zwangerschap krijg je van ons een zwangerschapsverklaring. Vanaf zes weken tot vier weken voor de uitgerekende datum kun je met zwangerschapsverlof gaan. Na de geboorte van je kindje heb je altijd recht op minstens tien weken bevallingsverlof, ook als de baby later geboren wordt dan verwacht.

 

Moeders voor moeders

Wist je dat er vrouwen zijn die niet zomaar zwanger worden? Maar liefst 1 op de 6 stellen kampt met vruchtbaarheidsproblemen. Als je net zwanger bent kun je hen mogelijk helpen. De urine van pril zwangere vrouwen bevat namelijk het hCG-hormoon. Een belangrijk hormoon dat dient als grondstof voor medicijnen die worden gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Aanmelden kan vanaf het moment dat je over tijd bent tot en met de 11e week van je zwangerschap en kan heel gemakkelijk.  Op de uitgebreide website www.moedersvoormoeders.nl vind je tevens alle informatie die je nodig hebt. Na je aanmelding neemt de informatrice in jouw regio binnen enkele dagen contact met je op.

Jolette